Anje Bousema overleden

Op 12 juli 2012 overleed op 79-jarige leeftijd Anje Bousema-Valkema die de afgelopen jaren als correspondent voor Cartago honderden transcripties van akten uit het Huisarchief Nienoord heeft vervaardigd. In een paar jaar tijd groeide haar ervaring zodanig dat zij de lastigste 16de-eeuwse handschriften aankon. Gedurende het ziekbed van haar man en haarzelf bleef zij tot het laatst onvermoeibaar transcripties aanleveren. Wij gedenken haar met grote dankbaarheid en zullen haar inzet en ervaring node missen.

Drucken