Folkert Bakker overleden

Op 31 mei 2006 is dr. F.J. Bakker op 73-jarige leeftijd na een korte maar ernstige ziekte overleden. Hij was jarenlang als universitair hoofdmedewerker verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in 1988 op de studie Bedelorden en begijnen in de stad Groningen tot 1594. Zijn werkzaamheden zijn van groot belang geweest voor de laat-middeleeuwse geschiedenis van Groningen en Drenthe; gedurende tientallen jaren heeft hij duizenden transcripties van akten en oorkonden vervaardigd, die de basis vormen van het Digitaal Oorkondeboek Groningen en Drenthe, waarbij hij vanaf het begin als bestuurslid betrokken was.
Zijn heengaan wordt betreurd vanwege zijn werkzaamheden en persoonlijke inzet voor het project en de geschiedenis van Noord-Nederland in het algemeen. Wij zullen hem, zijn kennis en gedrevenheid node missen.

Afdrukken