Middeleeuwen actueel

Opgraving middeleeuwse kaatsbaan kaats.jpg
Bij opgravingen in de Lutkenieuwstraat (Het Tehuis) in de stad Groningen zijn funderingen van een kaatsbaan blootgelegd.
In 1569-1570 is langs de Lutkenieuwstraat een langwerpig gebouw opgetrokken, een 'ravet'. Dat werd voor het kaatsspel gebruikt. Het kaatsspel was in de middeleeuwen populair in West-Europa. Het werd gespeeld in perken en op banen die soms zelfs overdekt waren.

Bij het spel moest een bal naar de andere speler worden geworpen, al of niet over een in het midden gespannen net. In de loop van de zestiende eeuw gebruikten de beter gesitueerden hierbij een racket in plaats van met blote hand of handschoen te spelen. De overeenkomst met het huidige tennisspel is duidelijk - de puntentelling vond zelfs plaats in 15-tallen.
Dit ravet is waarschijnlijk in het begin van de zeventiende eeuw verbouwd tot kleine woningen, 'kameren'. Dat is te zien op de kaart van Nicolaas Geelkerken uit 1616 en die van Egbert Haubois uit ca. 1643. Voor meer informatie over actuele opgravingen in Groningen zie www.groningen.nl