Codering van dateringen

Algemeen

Gevolgd wordt de datering die in de oorkonde staat, ook al is die onjuist of wordt een andere jaarstijl gehanteerd. Indien de datering ontbreekt of onvolledig is, kan hier wel enige aanduiding geplaatst worden.
Structuur
De datumcodes worden op de volgende wijze samengesteld:
Moderne datering Voorbeeld
Dagnummer Maandnummer 2503 (25 maart)
Feestdatering Voorbeeld
Rel. aanduiding     Feestdag Martin (St.-Martinusdag)
      Feestdag vMartin (St.-Martinusavond)
[Rangtelwoord] Weekdag Voorzetsel Feestdag LpMartin (Maandag vóór Martinus)
        2LaPalmar (2de maandag vóór Palm)
[Rangtelwoord]   Voorzetsel Feestdag aMartin (Vóór St.-Martinusdag)
        bPasche (14 dagen na Pasen)
[Rangtelwoord] Weekdag ‘in’ Periode ViAngQua (Vrijdag in Ang. quadr.)
        3DiVasten (3de zondag in de Vasten)
Rangtelwoord     ‘Advent’ 3Advent (Derde Advent)
Romeinse datering       Voorbeeld
Dagtelling Dagaanduiding   Maand 10KalJun (10de Kalende van juni)

Hieronder worden de verschillende wijzen waarop deze structuur gevuld wordt, uitgewerkt.

Moderne datering

1. Dagnummer
Dagnummers worden aangeduid met arabische cijfers, met een voorloopnul in geval van getallen onder de tien.
1 01
10 10
enz.
2. Maandnummer
Maandnummers worden, na de dagnummers, aangeduid met arabische cijfers, met een voorloopnul in geval van getallen onder de tien.
Januari 01
December 12
enz.

Feestdatering

3. Feestdagen
Tot halverwege de zestiende eeuw was het in Groningen en Drenthe gebruikelijk om de datum aan te geven met feestdagen, als St. Nicolaas, Pasen enz. Hieronder volgt een lijst van heiligen- en andere dagen zoals die tot nu toe zijn aangetroffen in akten die in Cartago worden opgenomen. De heiligen- en feestdagen worden gecodeerd met de datumcode, om het zoeken naar akten met een bepaalde datering mogelijk te maken, zonder dat men zich hoeft te bekommeren om spellingsvarianten. In onderstaande lijst staat achter iedere aanduiding de code (maximaal zes letters) en de datum die met de datering wordt aangeduid. De code is vet gezet als de alfabetische volgorde van de code afwijkt van wat men wellicht in eerste instantie zou verwachten.
Bij het toekennen van een datumcode wordt zoveel mogelijk verkort door combinaties op te lossen: ‘de maandag na de zondag vóór Pasen’ moet gecodeerd worden als ‘de maandag na Palmzondag’ (LpPalmar) of (eventueel) ‘de maandag vóór Pasen’ (LaPasche); ‘de vrijdag voor de octaaf van Pasen’ als ‘de vrijdag vóór Quasi modo’ of (eventueel) ‘de vrijdag na Pasen’ (VpPasche); ‘de vrijdag vóór Paasavond’ als ‘de vrijdag vóór Pasen’ (VaPasche).
Weekdagen die betrekking hebben op de dag zelf, worden weggelaten: ‘Dinsdag op Martinusavond’ wordt gecodeerd als ‘vMartin’.
Als zowel een moderne datering als een datering naar een feestdag genoemd wordt, wordt alleen de moderne datering gecodeerd: ‘den elfden novembris, sijnde sunte Meertensdach’ wordt gecodeerd als ‘1111’.

Afkortingen

In de lijst worden de volgende afkortingen voor het type heilige gebruikt. Soms zijn deze aanduidingen nodig om gelijknamige heiligen te onderscheiden.
abb. abbatis, abt
ap. apostoli, apostel
cf. confessor, belijder
ep. episcopi, bisschop
ev. evangeliste, evangelist
m. martiris/-rum, martela(a)r(en)
pb. presbyteri, priester
pp. pape, paus
soc. sociorum, gezellen
vid. vidue, weduwe
v. virginis, maagd

Alfabetische lijst

Bij feestdagen die anders afgekort worden dan men in eerste instantie zou verwachten, zijn de afkortingen vetgedrukt. Dagen met een + moeten nog in het controleprogramma van Cartago verwerkt worden.
Abdon et Sennen AbdSenn 30 juli
Adolphi ep. Adolph 29 aug.
Adriani m. Adrian 4 maart
Adventus Domini: zie 8. Perioden
Agapeti Agapet 18 aug.
Agathe v. m. Agathe 5 febr.
Agnetis v. m. Agneti 21 jan.
Albini ep. cf. Albini 22 juni
Alexii cf. Alexii 17 juli
Alexander et soc. m. Alexan 24 april
Aller apostelen DivApo 15 juli
Allerheiligen OmnSan 1 nov.
Allerkinderen OmnInn 28 dec.
Allerzielen OmnAni 2 nov.
Altera dominica post Pasche Miseri 2e zondag na Pasen
Ambrosii ep. cf. Ambros 4 april
Andere zondag na Pasen Miseri 2e zondag na Pasen
Andree ap. Andree 30 nov.
Anemundi cf. Anemun 28 sept.?
Anne Anne 26 juli
Annunciationis Marie AnnMar 25 maart
Antonii abb. cf. Antoni 17 jan.
Antonii m. AntMar 2 sept.
Apollinaris cf. Apolln 23 juli
Apollonie v. m. Apollo 9 febr.
Apostolorum PetPau 29 juni
Arnulphi ep. cf. Arnulp 16 aug. (of 18 juli)
Ascensionis Domini AscDom 6e donderdag na Pasen
Assumptionis Marie AssMar 15 aug.
Aswoensdag CapJej 7de woensdag vóór Pasen
Augustini ep. cf. August 28 aug.
Augustini translationis TraAug 11 okt.
Bamissen Bavoni 1 okt.
Barbare v. m. Barbar 4 dec.
Barnabe ap. m. Barnab 11 juni
Bartholomei ap. m. Bartho 24 aug.
Bavonis cf. Bavoni 1 okt.
Bekering van Paulus ConPau 25 jan.
Beloken Pasen QuaMod zondag na Pasen
Beloken Pinksteren Trinit 8e zondag na Pasen
Benedicti abb. cf. Benedi 21 maart
Benedicti translationis TraBen 11 juli
Bernardi abb. cf. Bernar 20 aug.
Blasii ep. m. Blasii 3 febr.
Bonifacii ep. m. Bonifa 5 juni
Bricci ep. cf. Bricci 13 nov.
Calixti pp. m. Calixt 14 okt.
Cantate Cantat 4e zondag na Pasen
Caritas Dei CarDei 8e zaterdag na Pasen
Caroli regis Caroli 28 jan.
Catharine v. m. Cathar 25 nov.
Cathedra Petri CatPet 22 febr.
Cecilie v. m. Cecili 22 nov.
Cena Domini CenDom donderdag vóór Pasen
Cinerum CapJej 7de woensdag vóór Pasen
Circumcisionis Domini CirDom 1 jan.
Circumdederunt Circum 9e zondag vóór Pasen
Clare v. Clare 12 aug.
Clementis pp. m. Clemen 23 nov.
Cleti pp. m. Cleti 26 april
Commemorationis Pauli ComPau 30 juni
Conceptionis Domini AnnMar 25 maart
Conceptionis Johannis Baptiste ConJoh 24 sept.
Conceptionis Marie ConMar 8 dec.
Conversionis Pauli ConPau 25 jan.
Corpus Christi Sacram 9e donderdag na Pasen
Cosme et Damiani m. CosDam 27 sept.
Crispini (et Crispiniani) m. Crispi 25 okt.
Cruces Cruces de drie dagen vóór Hemelvaart
Crucis (tout court) InvCru 3 mei
Crucis Exaltationis ExaCru 14 sept.
Crucis Inventionis InvCru 3 mei
Cypriani (et Justini) m. Cypria 26 sept.
Cyriaci m. Cyriac 8 aug.
Damasi pp. Damasi 11 dec.
Decollationis Johannis DecJoh 29 aug.
Dertiendedag Epipha 6 jan.
Dionysii m. Dionys 9 okt.
Divisionis Apostolorum DivApo 15 juli
Domini conceptio AnnMar 25 maart
Dominica # post octavam Pentecoste #DpTrinit (# + 8)e zondag na Pasen
Dominica # post Trinitatem #DpTrinit (# + 8)e zondag na Pasen
Dominica Incarnationis VisMar 25 maart
Dominica Septuagesima DomSep 9e zondag vóór Pasen
Dominica Sexagesima DomSex 8e zondag vóór Pasen
Dominici cf. Domini 5 aug.
Donati ep. m. (cf.) Donati 7 aug.
Dorothee Doroth 12 febr.
Driekoningen Epipha 6 jan.
Duo Ewaldorum m. DuoEwa 3 okt.
Duodecim Apostolorum DivApo 15 juli
Egesippi cf. Egesip 7 apr.
Egidii abb. cf. Egidii 1 sept.
Elfduizend maagden XImVir 21 okt.
Eligii ep. cf. Eligii 1 dec.
Elisabeth vid. Elisab 19 nov.
Epimachi et Gordiani mm. EpiGor 10 mei
Epiphanii Epipha 6 jan.
Erasmi ep. m. Erasmi 3 juni
Esto Mihi EstMih 7e zondag vóór Pasen
Ewaldorum m. DuoEwa 3 okt.
Exaltationis Crucis ExaCru 14 sept.
Exaudi Exaudi 6e zondag na Pasen
Exsurge Exsurg 8e zondag vóór Pasen
Fabiani et Sebastiani m. FabSeb 20 jan.
Factus est Dominus Factus 10e zondag na Pasen
Felicis pb. m. Felici 14 jan.
Felicis et Adaucti mm. FelAda 30 aug.
Francisci cf. Franci 4 okt.
Frederici ep. Freder 18 juli
Galli abb. (ep.) cf. Galli 16 okt.
Gangendag Santga 10 okt.
Gangulphi m. Gangul 9 mei
Gaudete Gaudet 2e zondag vóór Kerst
Geboorte van Johannes de Doper NatJoh 24 juni
Geboorte van Maria NatMar 8 sept.
Georgii m. Georgi 23 april
Gereonis et Victoris (et soc.) m. GerVic 10 okt.
Gertrudis v. Gertru 17 maart
Gervasii et Protasii m. GerPro 19 juni
Goede Vrijdag Parasc vrijdag vóór Pasen
Gordiani et Epimachi mm. EpiGor 10 mei
Gorgonii m. Gorgon 9 sept.
Gregorii ep. Gregoi 25 aug.
Gregorii pp. cf. Gregor 12 maart
Hantgifte Hantgi 1 jan.
Helene reg. Helene 8 febr.
Hemelvaart Jesu Christi AscDom 6e donderdag na Pasen
Hemelvaart Marie AssMar 15 aug.
Heriberti ep. cf. Heribe 16 maart.
Hieronymi pb. cf. Hieron 30 sept.
Hippolyti m. Hippol 13 aug.
Huberti ep. Hubert 3 nov.
Ignati ep. Ignati 31 jan.
Incarnationis dominica VisMar 25 maart
Inventionis Crucis InvCru 3 mei
Inventionis Stephani InvSte 3 aug.
Invocavit Invoca 6e zondag vóór Pasen
Jacobi (majoris) ap. Jacobi 25 juli
Johannis ante portam Latinam JohaPL 6 mei
Johannis Baptiste NatJoh 24 juni
Johannis Decollationis DecJoh 29 aug.
Johannis in de Coel DecJoh 29 aug.
Johannis et Pauli ap. m. JohPau 26 juni
Johannis ev. JohEva 27 dec.
Johannis in den Swele DecJoh 29 aug.
Johannis Laterane JohaPL 6 mei
Johannis Onthoofding DecJoh 29 aug.
Jubilate Jubila 3e zondag na Pasen
Judica Judica 2e zondag vóór Pasen
Juliane v. m. Julian 16 febr.
Juliani ep. cf. Juliai 9 jan.
Kerstmis NatChr 25 dec.
Kiliani ep. m. Kilian 8 juli
Kruisverheffing ExaCru 14 sept.
Kruisvinding InvCru 3 mei
Lamberti ep. m. Lamber 17 sept.
Laurentii m. Lauren 10 aug.
Lebuini cf. Lebuin 12 nov.
Lebuini Translationis (in den somer) TraLeb 12 nov.
Leonardi cf. Leonar 6 nov.
Leonis pp. cf. Leonis 11 april of 28 juni
Letare Letare 3e zondag vóór Pasen
Liborii Libori 23 juli
Lichtmis PurMar 2 febr.
Loyen ep. cf. Eligii 1 dec.
Luce ev. Luce 18 okt.
Lucie v. m. Lucie 13 dec.
Ludgeri ep. cf. Ludger 26 maart
Lutke Vastenavond LutVas 7e dinsdag vóór Pasen
Magdalene MarMag 22 juli
Magni Magni 19 aug.
Marcelli pp. Marcel 16 jan.
Marcelliani et Marci m. MarMar 18 juni
Marcellini et Petri m. MarPet 2 juni
Marci ev. m. Marci 25 april
Marci pp. m. MarPap 7 okt.
Margarethe v. m. Margar 13 juli
Maria geboorte NatMar 8 sept.
Maria Hemelvaart AssMar 15 aug.
Marie Annunciationis AnnMar 25 maart
Marie Assumptionis AssMar 15 aug.
Marie Conceptionis ConMar 8 dec.
Marie Egyptiace MarEgy 8 sept.
Marie Magdalene MarMag 22 juli
Marie Nativitatis NatMar 8 sept.
Marie Presentationis PreMar 21 nov.
Marie Purificationis PurMar 2 febr.
Marie Visitationis VisMar 2 juli
Martini ep. cf. (hiemalis, in de winter) Martin 11 nov.
Martini pp. m. Martii 10 nov.
Martini schuddekorf TraMar 4 juli
Materniani ep. Matern 4 juli
Matthei ap. (ev.) Matthe 21 sept.
Matthie ap. Matthi 24 febr.
Mauritii m. Maurit 22 sept.
Medardi ep. cf. Medard 8 juni
Mei Mei 1 mei
Michaelis archangeli Michae 29 sept.
Midvasten Midvas 3e zondag vóór Pasen
Midwinter Midwin 25 dec.
Misericordia Domini MisDom 2e zondag na Pasen
Narcisci ep. Narcis 29 okt.
Nativitatis Domini nostri NatChr 25 dec.
Nativitatis Jesu Christi NatChr 25 dec.
Nativitatis Johannis Baptiste NatJoh 24 juni
Nativitatis Marie NatMar 8 sept.
Nazarii et Celsi m. NazCel 28 juli
Nerei et Achillei m. NerAch 12 mei
Nicasii ep. Nicasi 29 okt.
Nicolai ep. cf. Nicola 6 dec.
Nicolai Translationis TraNic 9 mei
Nieuwjaar CirDom 1 jan.
Octava Pasche QuaMod zondag na Pasen
Octava Pentecosta Trinit 8e zondag na Pasen
Oculi Oculi 4e zondag vóór Pasen
Odelrici Ulrici 4 juli
Odgeri Odgeri 10 sept.
Odulphi pb. cf. Odulph 12 juni
Ommegangendag Ommega ??
Omnium animarum OmnAni 2 nov.
Omnium Apostolorum DivApo 15 juli
Omnium innocentium OmnInn 28 dec.
Omnium puerorum OmnInn 28 dec.
Omnium sanctorum OmnSan 1 nov.
Onnosele kinderen OmnInn 28 dec.
Onthoofding van Johannes DecJoh 29 aug.
Paasachten QuaMod zondag na Pasen
Palmarum Palmar zondag vóór Pasen
Palmzondag Palmar zondag vóór Pasen
Pancratii (et Nerei) m. Pancra 12 mei
Pancratii et Servatii PanSer 12 mei
Pantaleonis m. Pantal 28 juli
Parasceve Parasc vrijdag vóór Pasen
Pasche Pasche Pasen
Pauli (tout court) ConPau 25 jan.
Pauli Bekering ConPau 25 jan.
Pauli Conversionis ConPau 25 jan.
Pauli primi eremiti PaupHe 10 jan.
Penninckdach Pennin ?
Pentecosta Pentec 7e zondag na Pasen
Perpetue et Felicitatis v. m. PerFel 7 maart
Petri VinPet 1 aug.
Petri ad Cathedram CatPet 22 febr.
Petri ad Vincula VinPet 1 aug.
Petri et Pauli ap. PetPau 29 juni
Petronelle Petron 31 mei
Philippi et Jacobi ap. PhiJac 1 mei
Pinksteren Pentec 7e zondag na Pasen
Pontiani ep. Pontia 14 jan.
Potentiane v. m. Potent 19 mei
Praxedis v. Praxed 21 juli
Presentationis Marie PreMar 21 nov.
Primi et Feliciani m. PriFel 9 juni
Prisce v. m. Prisce 18 jan.
Processi et Martiniani m. ProMar 2 juli
Protasii et Gervasii m. GerPro 19 juni
Proti et Jacincti m. ProJac 11 sept.
Purificationis Marie PurMar 2 febr.
Quasi modo geniti QuaMod zondag na Pasen
Quatuor Coronatorum QuaCor 8 nov.
Remacli Remacl 3 sept.
Remigii ep. cf. Remigi 1 okt.
Reminiscere Remini 5e zondag vóór Pasen
Resurrectionis Domini ResDom 27 maart
Rogatiani et Donatiani m. RogDon 24 mei
Rogationes Rogati de drie dagen vóór Hemelvaart
Rufi et Gebhardi RufGeb 25 aug.
Sacramenti Sacram 9e donderdag na Pasen
Santgangen Santga 10 okt.
Scheiding der Apostelen DivApo 15 juli
Scholastice v. Schola 10 febr.
Schortelwoensdag Schort woensdag vóór Pasen
Sebastiani m. FabSeb 20 jan.
Septem Dormientium SepDor 27 juni
Septem fratrum SepFra 10 juli
Septuagesima DomSep 9e zondag vóór Pasen
Servatii ep. cf. Servat 13 mei
Severi ep. cf. Severi 22 okt.
Severini ep. cf. Severn 23 okt.
Sexagesima DomSex 8e zondag vóór Pasen
Silvestri pp. cf. Silves 31 dec.
Simonis et Jude ap. SimJud 28 okt.
Sinxen Pentec 7e zondag na Pasen
Sitientes venite ad aquas SitVen 3e zaterdag vóór Pasen
Sixti pp. m. Sixti 6 aug.
Stephani inventionis InvSte 3 aug.
Stephani pp. m. StePap 2 aug.
Stephani protomartiris Stepha 26 dec.
Stephani translationis TraSte 7 mei
Sworen Maandag SwoMaa maandag na Pasen
Theodori m. Theodo 9 nov.
Thome ap. Thome 21 dec.
Thome de Aquino cf. ThoAqu 7 maart
Thome ep. Cantuariensis m. ThoCan 29 dec.
Tiburtii et Valeriani m. TibVal 14 april
Tiburtii m. Tiburt 11 aug.
Tienduisent martelaren XmMart 22 juni
Timothei Timoth 24 jan.
Transfigurationis Domini TraDom 6 aug.
Translationis Augustini TraAug 11 okt.
Translationis Benedicti TraBen 11 juli
Translationis Lebuini TraLeb 12 nov.
Translationis Martini TraMar 4 juli
Translationis Nicolai TraNic 9 mei
Translationis Stephani TraSte 7 mei
Trinitatis Trinit 8e zondag na Pasen
Trium Regum Epipha 6 jan.
Twaalf Apostelen DivApo 15 juli
Twaalfachten oEpipha 13 jan.
Twaalfdedag Epipha 6 jan.
Undecim milium virginum XImVir 21 okt.
Ulrici Ulrici 4 juli
Urbani pp. (ep.) m. Urbani 25 mei
Valentii Valeni 21 mei
Valentini pb. m. Valent 14 febr.
Valerii ep. cf. Valeri 29 jan.
Vasten: zie 8. Perioden
Vastenavond Vastav 7e dinsdag vóór Pasen
Vedasti et Amandi ep. cf. VedAma 6 febr.
Venite sitientes ad aquas SitVen 3e zaterdag vóór Pasen
Verheffing des kruizes ExaCru 14 sept.
Verrijzenis des Heren ResDom 27 maart
Victorini m. Victor 25 febr.?
Victoris (et soc.) m. GerVic 10 okt.
Victoris et Corone VicCor 14 mei
Vincentii m. Vincen 22 jan.
Vincula Petri VinPet 1 aug.
Vindicationis Marie VinMar 8 dec.? (= ConMar?)
Vinding des kruizes InvCru 3 mei
Visitationis Marie VisMar 2 juli
Vitalis Vitali 28 april
Viti (et Modesti) m. Viti 15 juni
Vocem jocunditatis VocJoc 5e zondag na Pasen
Vrijmarkt Vrijma 8 sept.
Walburgis v. Walbur 1 mei
Walfridi m. Walfri 22 juni
Wijnachten NatChr 25 dec.
Willebrordi ep. cf. Willeb 7 nov.
Willehadi ep. Willeh 8 nov.
Witte donderdag CenDom donderdag vóór Pasen
4. Relatieve aanduidingen
Dikwijls wordt bij het dateren niet naar de dag zelf gerefereerd maar bijv. naar de dag ervoor, erna, zeven dagen later enz. Deze relatieve aanduidingen worden nooit voorzien van een voorzetsel maar als volgt gecodeerd:
Aanduiding Code Betekenis Voorbeeld
Feria - de dag zelf Martin (feria Martini)
Dies - de dag zelf Martin (die Martini)
Ipse dies - de dag zelf Martin (ipso die Martini)
Festum - de dag zelf Martin (festo Martini)
Previgilia u twee dagen vóór uMartin (previgilia Martini)
Daags vóór de avond u twee dagen vóór uMartin (dages voer Martens avent)
Vigilia v daags vóór vMartin (vigilia Martini)
Avond v daags vóór vMartin (Martens avent)
Daags vóór v daags vóór vMartin (dages voer Martini)
Pridie v daags vóór vMartin (pridie Martini)
Profestum v daags vóór vMartin (profesto Martini)
Crastinus c daags na cMartin (crastino Martini)
Altera dies c daags na cMartin (altera die Martini)
Postridie c daags na cMartin (postridie Martini)
Derde dag t 2(!) dagen na tMartin (des derden dages na Martini)
Octava o 7(!) dagen na oMartin (octava Martini)
Achtste dag o 7(!) dagen na oMartin (des achtsten dages na Martini)
Veertien dagen na b 14 dagen na bMartin (veertien dagen na Martini)
Dertigste dag g 29(!) dagen na gMartin (Martini dertichsten dach)
Omstreeks ca b.v. caMartin caMartin (circa Martini)
5. Rangtelwoorden
Rangtelwoorden in een datumaanduiding worden door Arabische cijfers weergegeven.
Andere 2
Altera 2
Tiende 10
6. Weekdagen
In een datumcode worden de weekdagen gerepresenteerd door hoofdletters en wel de beginletter van de Latijnse benaming (behalve in geval van de woensdag, Mercurii dies, omdat de M al gebruikt wordt voor de dinsdag).
Zondag D
Dominica D
Maandag L
secunda feria L
Lune dies L
Dinsdag M
tertia feria M
Martis dies M
Woensdag E
quarta feria E
Mercurii dies E
Gudensdag E
Donderdag J
quinta feria J
Jovis dies J
Vrijdag V
sexta feria V
Veneris dies V
Zaterdag S
Sabbatum S
Zonavond S

Al deze dagen worden gevolgd door relatieve aanduidingen.
7. Voorzetsels
Voor voorzetsels worden zo veel mogelijk de eerste letters van de Latijnse vertaling gebruikt.
Vóór a
Ante a
Na p
Post p
Infra octavam p
Binnen de octaaf p
In de hoogtijd van p
In de week na/van p
Post octavam po
Tot — (geen voorzetsel: 'tot Nicolai' is namelijk St.-Nicolaasdag zelf)
Tot p (in geval van Pasen en Pinksteren: 'maendach tot Pasen' wordt LpPasche)
In i (alleen bij perioden; in de week na/van, in de Vasten)
In p (in geval van Pasen en Pinksteren: 'in de Paasweek' wordt pPasche)
In de week na/van (als periode) w
8. Perioden
Een enkele keer wordt een aanduiding van een periode gebruikt:
Adventus Domini #Advent #ste zondag van de Advent
Angaria quadragesimalia AngQua 6e woensd.-zat. vóór Pasen
Vasten Vasten
Lotting Lottin

Romeinse datering

9. Dagtelling
In de Romeinse kalender wordt geteld naar dagen vóór de drie dagaanduidingen. De dagtelling bij Romeinse datering geschiedt inclusief, d.w.z. de tweede Kalenden is de dag vóór de Kalenden; de tiende Kalenden noemen wij de negende dag vóór de Kalenden.
Tweede dag vóór 2
Tiende dag vóór 10
10. Dagaanduiding
De Romeinse datering kent slechts drie aanduidingen:
Idus Idu
Kalende Kal
None Non
11. Maanden
De maanden in de Romeinse datering zijn hetzelfde als onze huidige. Deze worden naar de Latijnse benaming afgekort tot drie letters:
Januarii Jan
Februarii Feb
Martii Mar
Aprilis Apr
Maii Mai
Junii Jun
Julii Jul
Augusti Aug
Septembris Sep
Octobris Oct
Novembris Nov
Decembris Dec
Dus bijv. KalNov, 6IduMar, 10KalJul enz.
12. Onvolledige datering
Indien een datering om een of andere reden onvolledig is, wordt dat op de volgende wijze gecodeerd.
Algemeen
Indien geheel onleesbaar ??????
Indien dagaanduiding niet opgegeven niets invullen
Nog niet nader onderzocht ......
Moderne datering
Indien dag onleesbaar ?? b.v. ??01
Indien maand onleesbaar ?? b.v. 31??
Indien dag niet opgegeven -- b.v. --01
Indien maand niet opgegeven -- b.v. 21--
Indien dag nog niet nader onderzocht -- b.v. --01
Indien dag en maand niet opgegeven niets invullen
Feestdatering
Indien deels onleesbaar en onbekend ??? b.v. ???Mar (onbekend welke Mariafeestdag bedoeld is)
Romeinse datering
Indien maand niet opgegeven --- b.v. Kal---
13. Geen of onvolledige jaaraanduiding
Deze codering heeft alleen betrekking op de inventarisatielijsten en is voor de gebruikers van Cartago niet van belang. Bij geen datering wordt het jaar opengelaten
Aanduiding Teken Voorbeeld
Ca. ~ 1350~
Na > 1350>
Vóór < 1350<
Periode / 1350/1353
Onzeker ? 1350?
Gereconstrueerd ] 1350]
16de eeuw XVI
tweede helft van de 16de eeuw XVIB
laatste kwart van de 16de eeuw XVId

Een datering als ‘tussen de geboorte van St. Jan de Doper en Petri et Pauli’ wordt alleen naar de eerste datum gecodeerd: ‘pNatJoh’
Bijlage. Een kalender uit het bisdom Münster
(Groninger Archieven, Handschriften in quarto, inv.nr. 19).
hsq019, fol. 3r
dag code
Jan. Kl. Januarius heft eynendaertich daegen,
de maene xxx.
1 A Jaers dach CirDom
2 iii b Octava S. Steven oStepha
3 c Octava S. Johan oJohEva
4 d Octava Alderkynder oOmnInn
5 xix e Symon confessor Simeon
6 viii f Daerteyn dach Epipha
7 g Isydorus confessor Isidori
Die sonne gaedt up tho achte uren unde vieren under.
Die dach hefft viii uren unde die nacht xvi uren.
8 xvi A Steven confessor SteCon
9 v b Julianus marteler Juliai
10 c Paulus heremyt PaupHe
11 xiii d Ignacius paues Iginii
12 ii e Satirus marteler Satiri
13 f Octava Daerteyn dach oEpipha
14 x g Pontiaen marteler Pontia
Eyn vierendell voer achten up unde eyn vierendell nae vieren under.
15 A Joseph Josepi
16 xviii b Marcellus pawes Marcel
17 vii c Anthonius monick Antoni
18 d Prisca junckfrouw Prisce
19 xv e Marius et Martha MarMat
20 iiii f Sebastiaen marteler FabSeb
21 g Agneta juncfrouw Agneti
22 A Vincentius marteler Vincen
hsq019, fol. 3v
Jan. code
23 i b Emerenciana joncfrouw Emeren
24 c Timotheus apostell Timoth
25 ix d Paulus bekeringhe ConPau
Die sonne tho achtehalff up unde tho vijfftehaelf under.
26 e Policarpus byscop Polyca
27 xvii f Johannes Guldemundt JohChr
28 vi g Octava Agnete oAgneti
29 A Valerius byscop Valeri
30 xiii b Aldegundt juncfrouw Aldegu
31 iii c Ignacius byscop Ignati
Febr. Kl. Februarius hefft xxviii daegen, de mane xxix daeghe.
1 d Brigida juncfrouw Brigid
2 xi e Onser Vrouwen Lichtmyssen PurMar
Eyn vierendel nae soeven uren up unde eyn vierendel na vijven under.
3 xix f Blasius byscop Blasii
4 viii g Philia juncfrouw Philie
5 A Agathe juncfrouw Agathe
6 xiii b Vedaste juncfrouw VedAma
7 v c Augulius marteler Auguli
8 d Helena juncfrouw Helene
9 xiii e Appolonia juncfrouw Apollo
10 ii f Scholastica juncfrouw Schola
Di sonne gaedt up to vii uren unde to v under.
Die dach heff x uren und die nacht xiiii uren.
11 g Desiderius byscop Desidr
12 x A Dorothea juncfrouw Doroth
hsq019, fol. 4r
Febr. code
13 b Eulalia juncfrouwe Eulali
14 xviii c Valentyn marter Valent
15 vii d Faustyn marteler Fausti
16 e Julyan joncfrouw Julian
17 xv f Policronius byscop Polych
Eyn quartier voer vii up unde eyn quartier nae vijven under.
18 g Symon byscop Simeoi
19 A Sabyn prester Sabini
20 xii b Eleuterius Eleuth
21 i c lxxx marteleren LXXXMa
22 d Petrus voerhevinghe CatPet
23 e Vigilia vMatthi
24 f Mathias apostell Matthi
Eyn haelff ure voer vii up 1/2 ure nae vijven under.
25 g Victorinus marteler Victor
26 A Nestorius marteler Nestor
27 b Julyan marteler JulMar
28 xiiii c Roman abdt Romani
Maart Kl. Merthe hefft xxxi daege, die maene xxx.
1 iii d Swylbertus Swiber
2 e Simplicius marteler Simpli
3 xi f Celidonius marteler Celedo
4 g Foce marteler Phoce
5 A Lucius paewes Lucii
Eyn quartier nae vi up unde eyn quartier voer vi under
hsq019, fol. 4v
Mart code
6 viii b Victorius et Victo VicVic
7 c Perpetua et Felicitas PerFel
8 xvi d Philemonis marteler Philem
9 v e Viertich martelaren XLMart
10 f Alexander paewes AlePap
11 xiii g Gregorius marteler GreMar
12 A Gregorius paeues Gregor
Die su[n]ne gaedt to vi up, tho vi under.
Die dach hefft xii uren die nacht xii uren.
13 b Leo paewes LeoPap
14 x c lix martelaeren LIXMar
15 d Longinus marteler Longin
16 xviii e Herebertus marteler Heribe
17 vii f Gertruydt abdisse Gertru
18 g Alexander byscop AleEpi
19 xv A Johannes heremydt JohHer
Eyn quartier voer vi up unde eyn quartier nae vijven under
20 iiii b Hubertus bysscop Huberi
21 c Benedictus abdt Benedi
22 xii d Paulus bysscop PauEps
23 i e Victorian martaler Victoa
24 f Pigmenius marteler Pigmen
25 ix g Marien boetscap AnnMar
26 A Ludgerus bysscop Ludger
Die sunne eyn halff ure voer vi up unde eyn 1/2 ure nae vi under.
27 xvii b Ons Heren Verrijsenisse ResDom
28 vi c Bontranius byscop Guntra
hsq019, fol. 5r
Maart code
29 d Eustachius abdt Eustac
30 xiiii e Quirin marteler Quirii
31 iii f Balbyna joncfrouwe Balbin
April Kl. Aprill hefft xxx daegen, de maene xxix.
1 xi g Theodera joncfrouw Theoda
2 A Ryteria joncfrouwe Ryteri
3 b Teodosia joncfrouwe Theods
4 xix c Ambrosius bysscop Ambros
Eyn quartier na v up unde eyn quartier nae vii under.
5 viii d Claudian conffessor Clauda
6 xvi e Firminius marteler FirMar
7 v f Egesyppus confessor Egesip
8 g Celestinus pawes Celesti
9 xiii A Maria van egypten MarEgy
10 ii b Ezechiel propheta Ezechi
11 i c Leo paewes Leonis
Die sonne gaedt tho vijff uren up tho vii under.
Die dach hefft xiiii uren, die nacht tyn uren.
12 x d Julius paewes JulPap
13 e Eufemia juncfrouwe Euphem
14 xviii f Tyburtius marteler TibVal
15 vii g Helena joncfrouwe HelVir
16 A Calixtus paewes Callis
17 xv b Petrus confessor PetCon
18 iiii c Apollonius marter Apolli
Eyn vierendel voer vijven up eyn veren nae vii under
19 d Vincentius marteler Vincet
hsq019, fol. 5v
April code
20 xii e Victoer paewes VicPap
21 i f Symeon bysscop SimEpi
22 g Gaius paewes Gaii
23 ix A Gregorius ridder Georgi
24 b Ludtgerus byscop gLudger
25 xvii c Marcus evangelista Marci
Eyn haleff ure voer vijven up unde eyn 1/2 ure nae vii onder
26 vi d Cletus paewes Cleti
27 e Anastacius bysscop Anasta
28 xiiii f Vitalis marteler Vitali
29 g Maxentius marteler Maxent
30 A Quiryn marteler Quirin
Mei Kl. Meye hefft xxxi daegen,
die maene xxx.
1 xi b Philippus unde Jaekob PhiJac
2 c Anastacius Athana
3 xix d Hilligen Crues dach InvCru
Eyn vierendel nae vieren up unde eyn vierendell nae soevenen under.
4 viii e Floriaen marteler Floria
5 f Goedehardus bysscop Godeha
6 xvi g Johan in den Olye JohaPL
7 v A Domicella joncfrouwe Domice
8 b Wiero bysscop Wironi
9 xiii c Gongholff marteler Gangul
10 ii d Gordiaen marteler EpiGor
11 e Amandus bysscop Amandi
12 x f Pancraes marteler Pancra
hsq019, fol. 6r
Mei code
Die sonne gaedt tho iiii up unde tho viii under.
Die dach hefft xvi uren, die nacht viii.
13 g Victoer marteler VicCor
14 xviii A Sophie junckfrouwe Sophie
15 vii b Peregryn bysscop Peregr
16 c Conversio Augustini ConAug
17 xv d Dioscorus martelaer Diosco
18 iiii e Ponciana juncfrouwe Potent
19 f Basilia juncfrouwe Basili
20 xii g Peregryn bysscop Peregn
21 ii A Tymotheus apostell Timoti
22 b Castus marteler Casti
23 c Desiderius bysscop Deside
24 d Donatianus RogDon
25 xvii e Urbaen paewes Urbani
26 vi f Quadratus marteler Quadra
27 g Vedastus prester Vedast
28 xiiii A Germaen bysscop German
29 iii b Alexander marteler AleMar
30 c Felix paewes FelPap
31 xi d Petronilla joncfrouwe Petron
Juni Kl. Junius hefft xxx daeghen,
die mane xxix.
1 e Nicomedis marteler Nicome
Eyn vierendeel voer iiii up unde eyn veren nae viii under.
2 xix f Marcellus paewes MarPet
hsq019, fol. 6v
Juni code
3 viii g Erasmus marteler Erasmi
4 xvi A Quirin bysscop QuiEpi
5 v b Bonefacius marteler Bonifa
6 c Philippus marteler Philip
7 xiii d Paulus bysscop PauEpi
8 ii e Medardus bysscup Medard
9 f Primus unde Feliciaen PriFel
10 x g Aldegunda juncfrouwe Aldegn
11 A Barnabas apostel Barnab
12 xviii b Odulphus conffessoer Odulph
En vierendel voer iiii up unde eyn veren nae viiii under.
13 vii c Kunera joncfrouwe Cunere
14 d Valerius byscup ValRuf
15 xv e Vitus et Modestus Viti
16 iiii f Aureliaen bysscup Aureli
17 g Quintiaen marteler Quinta
18 xii A Marcus unde Marcellus MarMar
19 i b Servaes unde Prothaes GerPro
20 c Regina joncfrouwe Regine
21 xix d Eusebius marteler Euseii
22 e Teyndusent Martelaeren XmMart
23 xvii f Vigilia vNatJoh
24 vi g Johan Baptista NatJoh
25 A Lebuyn confessoer TraLeb
26 xiiii b Johan unde Paulus marteleren JohPau
27 iii c Soeven Slaepers SepDor
hsq019, fol. 7r
Juni code
28 d Vigilia vPetPau
29 e Peter unde Pawel PetPau
30 f Commemoratio Pauli ComPau
Die dach hefft xviii uren, die nacht vi uren
Juli Kl. Julius hefft xxxi daegen,
die mane daertich
1 g Rombaldus Rumold
2 A Unser Vrouwen Visitacien VisMar
3 b Thomas TraTho
4 xvi c Martinus Oversettynghe TraMar
5 v d Dominicus marteler Dominc
6 e Octava Petri et Pauli oPetPau
Hir begynnen die hundesdaegen.
7 xiii f Claudius marteler ClaNic
8 ii g Kylyan bysscop Kilian
9 A Octave Unser Vrouwen oVisMar
10 x b Soeven Broeders SepFra
11 c Benedictus Overseth TraBen
12 xviii d Pius pawes Pii
13 vii e Margareta juncfrouwe Margar
Die sunne tho iiii up unde tho viii
Die dach hefft xvi uren, die nacht viii uren.
14 f Eraclius bysscop Eracli
15 xv g Schedynge der Apostolen DivApo
hsq019, fol. 7v
Juli code
16 iiii A Hilarius bysscop Hilarn
17 b Alexius confessoer Alexii
18 xii c Arnulphus bysscop Arnuli
19 i d Joseph Joseph
20 e Praxedis juncfrouwe Praxed
21 ix f Fredericus bysscop Freder
22 g Maria Magdalena MarMag
Eyn vierendeel nae iiii up unde tho viii under
23 xvii A Apollonia juncfrouwe Apolln
24 vi b Vigilia vJacobi
25 c Jacob apostell Jacobi
26 xiiii d Anna wedewe Anne
27 iii e Hermelaus bysscop Hermol
28 f Panthaleon l marteler Pantal
29 xi g Felix unde Simplicius FelSim
Die sonne tho iii 1/2 up unde tho vii 1/2 under
30 xix A Abdon unde Sennen AbdSen
31 b Germaen bysscop Germai
Aug. Kl. Augustus hefft xxxi daegen,
die maene xxx.
1 viii c Sunte Peter VinPet
2 xvi d Steven pawes StePap
3 v e Steven vyndynghe InvSte
4 f Justinus prester Justin
5 xiii g Dominicus confessoer Domini
6 ii A Sixtus paewes Sixti
hsq019, fol. 8r
Aug. code
7 b Donatus prester Donati
Eyn vierendel voer v up unde eyn vierendell nae vii under
8 x c Ciracus mydt sijnen Gesellen Cyriac
9 d Vigilia vLauren
10 xviii e Laurentius marteler Lauren
11 vii f Tiburcius marteler Tiburt
12 g Clare joncfrouwe Clare
13 xv A Ipolitus marteler Hippol
14 iiii b Vigilia vAssMar
15 c Onser Vrouwen Hemelvaerth AssMar
16 xii d Arnulphus Arnulp
Die sunne tho vijven up unde tho soevenen under.
Die dach hefft vierteyn uren die nacht x uren.
Hyr enden die hondesdaegen.
17 i e Jeroen marteler Hieroi
18 f Agapitus marteler Agapet
19 ix g Magnus marteler Magni
20 A Bernardus abdt Bernar
21 xvii b Privatus marteler Privat
22 vi c Octava Unser Liever Vrouwen oAssMar
23 d Vigilia vBartho
24 xiiii e Bartholomeus apostell Bartho
Eyn vierendell nae v up unde eyn vierendell nae vii under.
25 iii f Gorgonius marteler Gorgoi
26 g Herenius marteler Irenei
27 xi A Ruphus marteler RufGeb
28 b Augustyn bysscup August
hsq019, fol. 8v
Aug. code
29 xix c Johannis Onthoevinghe DecJoh
30 viii d Felix unde Adauctus FelAda
31 e Paulynus bysscop Paulin
Sept. Kl. September heff xxx daegen,
die maene xxix.
1 xvi f Egidius abdt Egidii
Die sonne tho v 1/2 halleff [sic!] up unde tho vi 1/2 under.
2 v g Anthonius marteler AntMar
3 A Remaclus bysscup Remacl
4 xiii b Marcellus bysscup Marcei
5 ii c Herculyaen marteler Hercul
6 x d Magnus marteler MagAbb
7 e Regina joncfrouwe Regine
8 f Onser Vrouwen Geboerte NatMar
Eyn vierendeel voer vi up unde eyn vierendeel na vi under
9 xvi g Gorgonius marteler Gorgon
10 vii A Hilarius paewes Hilari
11 b Prothus unde Jaecinctus ProJac
12 c Marcellus bysscop MarEpi
13 iiii d Philippus bysscop Philii
Die sonne tho vi up unde tho vi under.
Die dach hefft xii uren unde die nacht xii uren.
14 e Hillige Cruces Verhevynghe ExaCru
15 xii f Octava van Maria oNatMar
16 i g Euffemia joncfrouwe Euphem
17 A Lambert bysscop Lamber
18 ix b Columbaen abdt Columba
hsq019, fol. 9r
Sept. code
19 c Januarius marteler Januai
20 xvii d Vigilia vMatthe
21 vi e Matheus apostell Matthe
22 f Mauritius marteler Maurit
Eyn vierendeel nae vi up unde eyn vierendell nae vi under
23 xiii g Tecla joncfrouwe Tecle
24 A Johan Ontfangenisse ConJoh
25 b Firmyn bysscop Firmin
26 xi c Cipriaen marteler Cypria
27 d Cosmas unde Damiaen CosDam
28 xix e Wenzelaus koninck Wences
29 f Michael arceengell Michae
30 g Jeronimus prester Hieron
Eyn halff ure nae vi up unde 1/2 ure voer vi under
Okt. Kl. October hefft xxxi dagen,
die maene xxx.
1 xvi A Remigius bysscop Remigi
2 v b Leodiger marteler Leodeg
3 c Twe Ewalden DuoEwa
4 xiii d Franciscus conffessoer Franci
5 e Appollynaris marteler Apollr
6 x f Fides joncfrouwe Fidis
7 g Martius paewes MarPap
Eyn vierendeel voer vii up, eyn vierendeell nae v under.
8 xviii A Ontkoemmer juncfrouwe Ontkom
9 vii b Dyonisius bysscup Dionys
hsq019, fol. 9v
Okt. code
10 c Sunte Victoer GerVic
11 xv d Gummer confessoer Gummar
12 iiii e Cypriaen mydt sijnen Gesellen Cypria
13 f Theophilus bysscop Theoph
14 xii g Calixtus pawes Calixt
Die sonne tho vii up, tho vijven under.
Die dach x uren die nacht xxiiii uren.
15 i A ccc unde lxiiii martelaren TreMar
16 b Gallus confessoer Galli
17 c Maximyn Maximn
18 d Lucas evangelyste Luce
19 e Januarius marteler Januar
20 xvii f Quiryn marteler Quirni
21 g Elvendusent Magden XImVir
En vierendeell nae vii up, eyn veren voer v under.
22 A Severus bysscup Severi
23 b Severinus bysscup Severn
24 c Felix marteler FelMar
25 xi d Cryspyn unde Cryspyniaen Crispi
26 xix e Amandus bysscup Amandi
27 f Vigilia vSimJud
28 xiii g Symon unde Judas SimJud
29 A Narciscus bysscup Narcis
De sonne tho vii 1/2 up unde tho vijfftehalff under
30 xvi b Eusebius confessoer Eusebi
31 v c Quintyn marteler Quinti
Nov. Kl. November hefft xxx daegen,
de mane xxix.
1 d Allehilligen OmnSan
hsq019, fol. 10r
Nov. code
2 e Allerzeilen dach OmnAni
3 f Hubertus bysscup Hubert
4 g Modesta juncfrouwe Modest
5 x A Felix prester FelEus
Eyn vierendel voer viii up unde eyn verendell voer iiii onder.
6 xviii c Wyllybrordus bysscup Willeb
7 b Leonardus confessoer Leonar
8 vii d Die Vier Gekroenden QuaCor
9 e Theoderus bysscup Theodo
10 xv f Martinus paewes Martii
11 iiii g Martinus bysscup Martin
12 A Lebuyn confessoer Lebuin
Die sonne tho achte uren up unde tho vieren under.
Die dach hefft acht uren die nacht xvi uren
13 xii b Brictius bysscup Bricci
14 c Serapion marteler Serapi
15 d Secundus Secund
16 e Othmarus bysscup Otmari
17 f Amandus bysscup AmaEps
18 xvi g Octava Sancti Martini oMartin
19 v A Elizaebeth weduwe Elisab
20 b Maximinus bysscup MaxEpi
21 xiiii c Presentacie Marien PreMar
22 d Cecilia juncfrouwe Cecili
23 e Clemens paewes Clemen
24 xi f Crisogonus marteler Chryso
hsq019, fol. 10v
Nov. code
25 xix g Katherina juncfrow Cathar
26 A Linus paewes Lini
27 viii b Vitalis marteler VitAgr
28 c Theophinus marteler Theopn
29 xvi d Vigilia vAndree
30 e Andreas apostell Andree
Eyn vierendeel nae viii uren up unde eyn vierendeel voer iiii under.
Dec. Kl. December hefft xxxi daeghe,
die maene daertich.
1 xiii f Eligius bysscup Eligii
2 ii g Sylvester unde Secundus SilSec
3 A Claudius unde sijne Gesellen Claudi
4 x b Barbara juncfrouwe Barbar
5 c Julius marteler Julii
6 xviii d Nicolaus bysscup Nicola
7 vii e Octave Andree oAndree
8 f Onser Vrouwen Ontfancnisse ConMar
9 xv g Eucharius byscup Euchar
10 iiii A Eulalie joncfrouw Eulale
11 b Damasus pawes Damasi
Die son tho nege[n]dehaelff up mydt ii minuten
unde tho 3 1/2 onder mydt twe mynuten.
Die dach heff vi uren, die nacht xviii uren.
12 xii c Valerius confessoer Valeii
13 i d Lucia jonfer Lucie
14 e Nycasius byscup Nicasi
hsq019, fol. 11r
Dec. code
15 x f Valerianus marteler Valera
16 g Ananias marteler Ananie
17 xviii A Lazarus et Martha LazMar
18 vii b Valentyn byscop ValEpi
19 c Wynibaldus confessoer Wunneb
20 d Vigilia vThome
21 e Thomas apostol Thome
22 f Dydimus confessoer Didymi
23 xi g Vigilia juncfrouwe Vigili
Eyn vierendeel nae viii up unde en veren nae iiii under.
24 A Vigilia vNatChr
25 b Kersdach NatChr
26 c Steven marteler Stepha
27 d Johan apostel unde evangeliste JohEva
28 e Alle Kynderen dach OmnInn
29 f Thomas martelaer ThoCan
30 g David koeninck David
31 A Sylvester paewes Silves
Dath jaer hefft xii maenden, lii weken unde eynen dach
unde hefft driehundert unde vijffundesestich daegen
unde sees uren.

6 febr., Vedaste juncfrouw: bedoeld zal zijn Vedastus bisschop.
15 febr., Helena joncfrouwe: bedoeld is Helena koningin.
23 april, Gregorius ridder: bedoeld is Georgius.
24 april, Ludtgerus byscop: dit betreft in feite dertigste dag na Ludgeri.
19 juni, Servaes unde Prothaes: bedoeld is Gervaes.
23 juli, Apollonia juncfrouwe: bedoeld is Apollinaris
6 nov., Wyllybrordus bysscup: bedoeld is Leonardus confessor.
7 nov., Leonardus confessoer: bedoeld is Wyllybrordus bysscup.
Bijlage. Fragment van een kalender uit de Stad Groningen
(Groninger Archieven, Arch. Gilden, inv.nr. 40)
gil040, fol. 1r
Mei code
Tercius occidit et septimus ora relidit
Kl. Maius habet dies xxxi.
1 xi b Phylippi et Iacobi apostolorum. Walburgis PhiJac, Walbur
2 . c Athanasii episcopi Athana
3 xix d Invencio Sancte Crucis. Alexandri, Eventii et Theodori martirum InvCru
4 viii e
5 . f  
6 xvi g Iohannis ante Portam Latinam JohaPL
7 v A
8 . b Petri episcopi et confessoris. Vironis episcopi Wironi
9 xiii c Gengulfi martiris Gangul
10 ii d Gordiani et Epymachi martirum EpiGor
11 . e    
12 x f Nerey, Achilley atque Pancracii martirum NerAch, Pancra
13 . g Servacii episcopi Servat
14 xviii A    
15 vii b    
16 . c    
17 xv d    
18 iiii e Potenciane virginis Potent
19 . f    
20 xii g    
21 ii A    
22 . b    
23 . c Desiderii episcopi et martiris Deside
24 . d Donatiani et Rogaciani RogDon
25 xvii e Urbani pape et martiris Urbani
26 vi f
27 . g
28 xiiii A
29 iii b Maximini episcopi et confessoris Maximi
30 . c    
31 xi d Petronille virginis Petron
gil040, fol. 1v
Juni code
Denus pallescit quindenus federa ne...
Kl. Iunius habet dies xxxa.
1 . e Nychomedis martirisNicome
2 xix f Marcellini et Petri martirum MarPet
3 viii g
4 xvi A
5 v b Bonifatii et sociorum eius Bonifa
6 . c
7 xiii d
8 ii e Medardi episcopi Medard
9 . f Primi et Feliciani martirum PriFel
10 x g
11 . A Barnabe apostoli Barnab
12 xviii b
13 vii c
14 . d
15 xv e Viti, Modesti et Crescencie martirum Viti
16 iiii f Cyrici et Iulitte martirum CirJul
17 . g Alexi confessor Alexii
18 xii A Marci et Marcelliani martirum MarMar
19 i b Gervasi et Prothasi martirum GerPro
20 . c
21 xix d Albani martiris Albani
22 . e Waldfridi martiris. x milium martirum Walfri, XmMart
23 xvii f Vigilia vNatJoh
24 vi g Nativitas Sancti Iohannis Babtiste NatJoh
25 . A Lebuini, Rabbodi et Alberti TraLeb
26 xiiii b Iohannis et Pauli martirum JohPau
27 iii c Septem dormientium SepDor
28 . d Leonis pape. Benigni martiris Leonis, Benigni
29 . e Petri et Pauli apostolorum PetPau
30 . f Commemoratio Sancti Pauli ComPau
gil040, fol. 2r
Juli code
Terdecimus mactat Iulii denus latescat
Kl. Julius habet dies xxxi.
1 . g Octava Sancti Iohannis Baptiste oNatJoh
2 . A Processi et Martiniani martrium ProMar
3 . b
4 xvi c Translacio Sancti Martini episcopi TraMar
5 v d
6 . e Octava Apostolorum. Goaris confessoris oPetPau, Goaris
7 xiii f Wilbaldi episcopi Wilbal
8 ii g Kyliani et sociorum eius Kilian
9 . A
10 x b Septem fratrum SepFra
11 . c Benedicti abbatis TraBen
12 xviii d
13 vii e Margarete virginis et martiris Margar
14 . f
15 xv g Divisio apostolorum. Plechelmi episcopi DivApo, Pleche
16 iiii A Munulfi, Gundulfi episcoporum MonGon
17 . b
18 xii c Octava Benedicti. Fretherici episcopi oBenedi, Freder
19 i d
20 . e Praxedis virginis Praxed
21 ix f
22 . g Marie Magdalene MarMag
23 xvii A Apollinaris episcopi et martiris Apolln
24 vi b Christine virginis et martiris Christi
25 . c Iacobi apostoli. Christofori et Cucufati Jacobi, Chrisf
26 xiiii d
27 iii e
28 . f Nazarii, Celsi et Panthaleonis martirum Pantal, NazCel
29 xi g Felicis episcopi et martiris. Simplicii, Faustini FelSim
30 xix A Abdon et Sennes martirum AbdSen
31 . b Germani episcopi Germai
gil040, fol. 2v
Aug. code
Prima necat fortem. St...nitque secunda colet
Kl. Augusti habet dies xxxi.
1 viii c Ad vincula Sancti Petri. Eusebii episcopi et martiris VinPet, EusEpi
2 xvi d Stephani pape et martiris StePap
3 v e Invencio Sancti Stephani prothomartiris InvSte
4 . f Walburgis virginis AdvWal
5 xiii g Dominici confessoris Domini
6 ii A Sixti, Felicisimi, Agapiti Sixti
7 . b [Donati episcopi et martiris] Donati
8 x c Ciraci et sociorum Cyriac
9 . d Romani Romani
10 xviii e Laurencii levite et martiris Lauren
11 vii f Tyburcii martiris Tiburt
12 . g    
13 xv A Ypoliti martiris Hippol
14 iiii b Eusebii presbiteri. Vigilia EusPre, vAssMar
15   c Assumptio Sancte Marie virginis AssMar
16 xii d Arnulfi episcopi Arnulp
17 i e Octava Sancti Laurencii. Mammetis martiris oLauren, Mammet
18 . f Agapiti martiris Agapet
19 ix g Magni martiris Magni
20 . A Deposicio felicis memorie Beati Bernardi Bernar
21 xvii b    
22 vi c Octava Sancte Marie. Thimothei oAssMar, TimSym
23 . d Thimothei et Appollinaris TimApo
24 xiiii e Bartholomei apostoli Bartho
25 iii f Genesii martiris Genesi
26 . g  
27 xi A Ruffi martiris RufGeb
28 . b Augustini episcopi. Hermetis martiris August, Hermet
29 xix c Decollacio Sancti Iohannis Babtiste DecJoh
30 viii d Felicis et Adaucti martirum FelAda
31 . e Paulini episcopi Paulin