Fries Kampioenschap Paleografie

Op 5 november jl. werd in het Tresoar te Leeuwarden het ‘Eerste Open Fries Kampioenschap Paleografie’ gehouden. Winnaar werd Bram Schuilenga, die drie jaar lang als medewerker van het Digitaal Oorkondeboek Groningen en Drenthe duizenden stukken door zijn handen heeft laten gaan. Tegenwoordig is hij nog steeds als correspondent aan het project verbonden. Ook de winnaars van de tweede en derde prijs, Ruut Wegman en Menne Glas, zijn overigens correspondenten van het DOGD. Wij feliciteren de winnaars van harte en zijn blij dat wij onder de correspondenten van het oorkondeboek zulke beproefde deskundigen mogen tellen!

Afdrukken